Algemene voorwaarden

Op de diensten van Pluim Transport B.V., Pluim Op- en Overslag B.V. en Pluim Pack B.V. zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de algemene voorwaarden voor.

Bij de afname van onze diensten stemt u in met onze algemene voorwaarden.

Op al onze vervoersdiensten zijn van toepassing de Algemene Vervoer Condities (AVC), laatst gedeponeerde versie. In geval van internationaal wegvervoer gelden de AVC steeds in aanvulling op de bepalingen van het CMR Verdrag. Al onze overige diensten worden verricht onder toepasselijkheid van de Physical Distribution voorwaarden 2000, laatst gedeponeerde versie.

Op verzoek kunnen wij u kosteloos een kopie van onze voorwaarden toesturen.

Algemene vervoercondities (AVC)
CMR-Verdrag
  • CMR (Englisch)
  • CMR (Deutch)
  • CMR (Français)
Physical Distribution Voorwaarden
Betalingsvoorwaarden